Рус info@adgf.am (010)-58-35-14 (010)-59-26-64

ЧаВО

Այո. Երաշխավովում են ավանդատուի եւ դրամային եւ արտարժութային ավանդները:

Այո: Եթե ավանդատուն ունի ավանդներ ՀՀ տարածքում գործող մի քանի բանկերում, ապա նրա ավանդները երաշխավորվում են յուրաքանչյուր բանկում առանձին:

Եթե ավանդատուն բանկում ունի ավանդ, ապա այդ ավանդը երաշխավորված է: Երաշխավորման դիմաց ավանդատուից որեւէ գործողություն կամ փոխհատուցում չի պահանջվում: Ավանդները երաշխավորվում են հիմնադրամի միջոցների հաշվին: Հիմնադրամի միջոցները ձեւավորվում են բոլոր բանկերի կողմից վճարվող պարտադիր երաշխիքային վճարների հաշվին:

Այո. Երաշխավովում են ավանդատուի եւ դրամային եւ արտարժութային ավանդները:

Այո: Եթե ավանդատուն ունի ավանդներ ՀՀ տարածքում գործող մի քանի բանկերում, ապա նրա ավանդները երաշխավորվում են յուրաքանչյուր բանկում առանձին:

Այո. Երաշխավովում են ավանդատուի եւ դրամային եւ արտարժութային ավանդները:

Այո: Եթե ավանդատուն ունի ավանդներ ՀՀ տարածքում գործող մի քանի բանկերում, ապա նրա ավանդները երաշխավորվում են յուրաքանչյուր բանկում առանձին:

Եթե ավանդատուն բանկում ունի ավանդ, ապա այդ ավանդը երաշխավորված է: Երաշխավորման դիմաց ավանդատուից որեւէ գործողություն կամ փոխհատուցում չի պահանջվում: Ավանդները երաշխավորվում են հիմնադրամի միջոցների հաշվին: Հիմնադրամի միջոցները ձեւավորվում են բոլոր բանկերի կողմից վճարվող պարտադիր երաշխիքային վճարների հաշվին:

վերև