Հայ info@adgf.am (010)-58-35-14 (010)-59-26-64

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի տնօրենի մասնակցությունը Ավանդներ ապահովագրողների եվրոպական ասոցիացիայի ներքո գործող հանրային կապերի զարգացման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպմանը

վերև