Տեղի ունեցավ <Ավանդների հատուցման համակարգերի կատարելագործումը> թեմայով սեմինար

վերև