Հոգաբարձուների խորհուրդ

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կառավարման մարմիններն են`ա) Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը. բ) Հիմնադրամի տնօրենը: Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է յոթ անդամից:

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին նշանակում է՝ 

*երկուսին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, 
*երկուսին`Կենտրոնական բանկի խորհուրդը, 
*երկուսին`Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միությունը: 
*Հոգաբարձուների խորհրդի մեկ անդամին ընտրում են հոգաբարձուների խորհրդի նշանակված անդամները:

Հոգաբարձուների խորհրդի ներկայիս կազմն է՝


Խորհրդի նախագահ

Մարտին Գալստյան

 

Խորհրդի անդամ

Արթուր Ստեփանյան

 

Խորհրդի անդամ     

Բաբկեն Թունյան  

 

Խորհրդի անդամ

Արմեն Հայրապետյան

 

Խորհրդի անդամ

 Ավագ Ավանեսյան

 

Խորհրդի անդամ

Հակոբ Անդրեասյան

 

Խորհրդի անդամ

Արտակ Հանեսյան

 
վերև