Հիմնադրամի առաքելությունը

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի առաքելությունն է.

√ նպաստել Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի հուսալիության բարձրացմանը,

√ նպաստել բանկային համակարգի նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացմանը,

√ ապահովել երաշխավորված ավանդներ ունեցող ավանդատուների շահերի պաշտպանությունը:

վերև