«ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 20 ԱՄՅԱԿԸ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

վերև