Համագործակցություն Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հետ

վերև