Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի աշխատակիցները մասնակցեցին ԵԱՏՄ երկրների ավանդներ ապահովագրողների հերթական նիստին

վերև