ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒՄ ԵՆ ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՎԱՆԴՆԵՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՄԲԻ ՀԵՌԱՀԱՐ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻՆ

վերև