Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի տնօրենին շնորհակալագիր հանձնվեց

վերև