Երևանի պետական տնտեսագիտական քոլեջի «Բանկային գործ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների այցը Հիմնադրամ

վերև