ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Գլխավոր


ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը (այսուհետ`Հիմնադրամ) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձ է, որի հիմնադրման հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի կայունության և հուսալիության ապահովումն է` ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու միջոցով: Հիմնադրամի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն է:
Հիմնադրամի գործունեության նպատակը "Ֆիզիկական անձանց բանկային  ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ավանդների հատուցման երաշխավորումն ու ավանդատուների շահերի պաշտպաննությունն է:

rightBanner

ՀՐԱՏԱՊ ԿԱՊ

(010) 58-35-14
(010) 59-26-64
ք. Երևան Վ. Սարգսյան 6
email: info@adgf.am
Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի գործունեության 2016-2018թթ. աուդիտն իրականացնելու նպատակով անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մասին հայտարարություն Ավելին »
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՎԱՆԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ Ավելին »
Խնայողությունների օրվա կապակցությամբ մամուլի ասուլիս Ավելին »