ՀՀ Օրենքներ

 ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդները երաշխավորելու մասին» 
 ՀՀ օրենքը Հիմնադրամների մասին
 ՀՀ օրենքը Կենտրոնական բանկի մասին
 ՀՀ օրենքը բանկերի, վարկային կազմակեպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին
 ՀՀ Օրենքը բանկային ավանդների ներգրավման մասին
վերև