Հայ info@adgf.am (010)-58-35-14 (010)-59-26-64

Տնօրեն


Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Հիմնադրամի տնօրենը, որը նշանակվում է Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից: Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի տնօրենն է Հերմինե Հարությունյանը։
վերև