Տնօրեն


Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Հիմնադրամի տնօրենը, որը նշանակվում է Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից: Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի տնօրենն է Հերմինե Հարությունյանը։
վերև