Հիմնադրամի առաքելությունը

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի առաքելությունն է.

- նպաստել Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի հուսալիության բարձրացմանը,

- նպաստել բանկային համակարգի նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացմանը,

- ապահովել երաշխավորված ավանդներ ունեցող ավանդատուների շահերի պաշտպանությունը:

վերև