Հիմնադրամի անձնակազմը

Անձնակազմ

Ավագ տնտեսագետ

Անահիտ Շաքարյան

e-mail: anahit.shakaryan@adgf.am

 

Տնտեսագետ

Աննա Մարտիրոսյան

e-mail: annamartirosyan@adgf.am

  

Օգնական

Ալմաստ Մուրադյան

e-mail: info@adgf.am


Հաշվապահ

Լալա Խաչատրյան

վերև