Բելառուսի Ֆիզիկական անձանց ավանդների երաշխավորված հատուցման գործակալության և Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի միջև կնքվել է «Փոխըմբռնման և համագործակցության հուշագիր»

վերև